Een primeur zoals het unieke MOG-project kon netbeheerder Elia niet zonder de nodige aandacht voorbij laten gaan. Dus zorgden we voor een bijzondere inhuldiging met royale allures.

 

Land én zee

Koninklijk bezoek

Pop-up heli platform

Live muziek

Innovatie troef

Belgisch netbeheerder Elia innoveert voortdurend in haar infrastructuur en in de ontwikkeling van het hoogspanningsnet. Zo ook met het MOG (Modular Offshore Grid), een schakelplatform op de Noordzee dat de geproduceerde energie van de offshore windparken bundelt en via onderzeese kabels aan land brengt. Dit is als het ware het eerste offshore stopcontact en speelt een essentiële rol in de verdere ontwikkeling van de hernieuwbare energie op zee.

Koninklijke start

Voor de inhuldiging zette onze evenementenafdeling dan ook alle registers open. Het resultaat: een exclusief evenement met middag- en avondprogramma aan het Stevin hoogspanningsstation in Zeebrugge. ’s Middags rolden we de rode loper uit voor koning Filip, die – samen met de pers en enkele vips – per helikopter een bezoek bracht aan het MOG. Een bijzondere ervaring die op heel wat media-aandacht kon rekenen.

Exclusieve avond

Voor het avondprogramma verwelkomden we 180 stakeholders, waaronder enkele grote namen zoals Federale Ministers Philippe De Backer en Marie Christine Marghem, Brugs burgemeester Dirk De Fauw en gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé. Moderatrice Hanne Decoutere leidde de avond in goede banen, Geike Arnaert zorgde met haar single 'Off Shore' voor een gepast muzikaal intermezzo en alle aanwezigen genoten na afloop van een heerlijk walking dinner. De prominenten gingen bovendien naar huis met een uniek souvenir: een 3D-maquette van het MOG.